Background Image

B2B- Kreiranje turističkih ponuda Plava staza Via Dinarica

U Dubrovniku, 17.5.2016. se održava sastanak B2B između turističkih operatora i agencija iz BiH i Hrvatske sa ciljem kreiranja turističkih ponuda koje povezuju pješačke i biciklističke staze Plave Via Dinarica staze u jugoistočnoj Hercegovini i Elafitskim otocima, sa glavnim turističkim atrakcijama i lokalnim turističkim resursima ovog područja. Sastanak je organiziran od strane Turističke zajednice grada Dubrovnika i Razvojne agencije grada Dubrovnika- DURA-e u okviru projekta „Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – BiH 2007-2013.

Turistički resursi obuhvataju prirodna i društvena dobra koja se mogu ekonomski iskoristiti (valorizirati), odnosno privesti korisnoj svrsi u turizmu određenog područja.
Na B2B u Dubrovniku pozvani su turoperatori i turističke organizacije iz Mostar, Sarajeva, Konjica, Međugorja, Trebinja, Neuma, Dubrovnika, Metkovića…
Nadamo se da će učesnici ovog sastanka doprinijeti u kreiranju nove turističke ponude, te time uticati na povećanje atraktivnosti i konkurentnosti regije na tržištu.