Background Image
Vuka Karadžića 25, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

UBLA-TOURS
Address: Ul. Vuka Karadžića 25
89000 TREBINJE REPUBLIKA SRPSKA, BiH
Elektronska pošta: info@ublatours.com
Phone: +387 59 273 333, +387 59 260 430
Fax: +387 59 273 330
Info: Prodaja i rezervacija autobuskih karata:
Phone: +387 59 274 300

Vuka Karadžića 25, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Get Directions