Ključna riječ
Kategorija
Destinacija
Filter by Amenities:

35 Results Found

Poredaj

Šipan, Suđurađ, Croatia

Crkva Sv. Đurađ, po kojoj je naselje Suđurađ dobilo ime, spominje se 1285 god. te je prva kamena građevina u ovoj istočnoj luci otoka Šipana....

crkve-sipan2
Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Šipan je sa 16,5 km2 najveći medju Elafitima, a ima i najveći broj stanovnika (450), što baš i nije mnogo kada se usporedi s njegovom...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

O dvije najstarije šipanske crkve, Sv. Mihe i Sv. Marije, postoji vrlo malo informacija....

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Bez puno problema, za razliku od crkve Sv. Miha, može se pronaći vjerojatno još starija crkva Sv. Marije....

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Na lokalitetu Velji vrh, inače najvišem brdu Šipana (243 m), iznad Šipanske Luke, a ispod vrha Fortice, pokraj napuštenog sela Goveđari, nalazi se crkva koja...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

U negdašnjem benediktinskom kompleksu u Pakljeni, gđe se nalazi i renesansna crkva Sv. Marije od Milosrđa, a pokraj nje predromanička crkva Sv. Mihajla, sada je...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Dok je crkva Sv. Petra potpuno samostalna građevina i pristupačna sa svih strana, to nije slučaj s crkvom Sv. Ivana u Šilovu Selu s istočne...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Početak staze Otoka Šipan...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Kraj crkvice sv.Antuna, ispod starog platnja u Šipanskoj Luci od 2003. godine održava se svako ljeto u razdoblju od 04.08-14.08. Ljetna škola filma Šipan(LJŠFŠ) i...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Obitelj Daničić njeguje višestoljetnu tradiciju uzgoja vinove loze i autohtonih sorti maslina. Od sorti maslina posebnu pažnju posvetili su uzgoju sorte Kosmača, koja se održala...

Šipan, Općina Dubrovnik, Croatia

Na ovom malom "otoku od zlata" u prošlosti je skoro svaka kuća imala svoj kameni mlin sa prešom za preradu maslina, dok je danas takvu...