Background Image

Crkva Sv. Đurađ

Šipan, Suđurađ, Croatia
Opis

Crkva Sv. Đurađ, po kojoj je naselje Suđurađ dobilo ime, spominje se 1285 god. te je prva kamena građevina u ovoj istočnoj luci otoka Šipana.

Tijekom 16 st. na ovu crkvu nadograđuju se crkva sv. Nikole i loža.

Sva tri objekta restaurirana su na samom početku 21 st. te se danas tijekom ljetnih mjeseci koriste za obavljanje liturgije Nedjeljom.

Šipan, Suđurađ, Croatia

Putokaz