Background Image

Crkva svetog Ilije u selu Mesari

Mesari, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Opis

Crkva Svetog Ilije se nalazi na vrhu Ilijinog brda (Ilijina glavica) u selu Mesari, sjeverno od magistralnog puta Trebinje – Mostar. Smještena je na obodu Popovog polja, 20 km zapadno od Trebinja. Crkva Svetog Ilije je trikonhos, koji je više puta prepravljan. Posljednji put, prema natpisu na arhitravnoj gredi, bilo je to 1897. godine. Ova crkva ima predromanički stilski karakter, te se smatra da je vjerovatno i prvobitna crkva sagrađena u periodu od IX do XI vijeka. Spada među najstarije građevine u Hercegovini. Crkva Svetog Ilije sa praistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima proglašena za nacionalni spomenik BiH 2008. godine.

Mesari, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putokaz