Background Image

Crkva u Aranđelovu

Aranđelovo, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Opis

Selo Aranđelovo se nalazi kod Lastve, udaljeno 25 kilometara istočno od Trebinja.
Crkva sv. Arhanđela Mihaila i nekropola sa stećcima se nalaze na pravoslavnom groblju, ispod srednjovjekovnog grada Klobuka.
U dvorište Crkve se ulazi sa zapadne strane, sa pristupnoga puta koji se odvaja od glavne ceste što povezuje Trebinje i Nikšić.
Aranđelovo se nalazi na teritoriju srednjovjekovne župe Vrm, koja je, zajedno sa starim gradom Klobukom, poznata već iz ranih srednjovjekovnih povijesnih izvora. Spominju je Konstantin Porfirogenet sredinom X. Vijeka i Pop Dukljanin u XII. vijeku.

Aranđelovo, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putokaz