Background Image

Desa Klimenta – proizvođač meda

Ljubinje, Bosnia and Herzegovina
TEL: +387 66 314 107

Desa Klimenta je proizvođač meda, ali kod nje možete kupiti i proizvode kao što su džemovi i marmelade koji se prave na tradicionalan način.


Kontakt

Tel: +387 66 314 107

Ljubinje, Bosnia and Herzegovina

Putokaz