Background Image

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA TREBINJE

Opšta bolnica Trebinje

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA TREBINJE
Kontakt osoba: Aleksandra Vuković
Adresa: Ulica dr Levia br. 2
Poštanski broj: 89101
Opština / Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401359360001
GSM: +387 59 261 351
Faks: +387 59 272 281
Elektronska pošta (e-mail): dztb@teol.net

Opšta bolnica Trebinje

Putokaz