Background Image

Oltarište uz Vrutak Hutovo

Neum, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Opis

Oltarište, u polu pećini u samom podnožju Krkarca a uz jezero „Vrutak“ (akumulacija Hidroelektrane Čapljina), malo je svetište zvano Oltarište gdje je u prošlosti na blagdan sv. Petra slavila sveta misa. U polu pećini je podignut kameni oltar koji je nekada bio ograđen a nad njime u stijeni isklesan križ i po tradiciji stavljene moći. Sa strane je uklesana i godina 1889. što bi mogla biti godina uređenja i ograđivanja prostora. Možda je ovdje bila i ona glasovita misa 1525. godine, kada je jedan franjevac iz Slanog, imenom Siksto, predvodio misno slavlje na Pavlov dan u Hutovu kako zapisaše Dubrovački kroničari.

Neum, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Putokaz
Social Profiles