Background Image
Policija, Kralja Tomislava 54, Neum 88390, Bosna i Hercegovina

POLICIJA
Kralja Tomislava 54, Neum 88390, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 880 195
Fax: +387 36 880 960

OPERATIVNO DEŽURSTVO
Tel: +387 36 880 190; +387 36 880 191

Fax: +387 36 880 192

Policija, Kralja Tomislava 54, Neum 88390, Bosna i Hercegovina

Putokaz