Background Image

Poveznički centar u Tulima Miroslav Kisin

Tuli, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
TEL: 065/627-702

Turistički punkt na Tulima, izgrađen je kako bi bila uspostavljena turistička ruta sa informativnim i degustacionim punktovima na kojima će lokalni proizvođači moći da turistima predstave i prodaju autohtone ruralne proizvode ovog podneblja.

Kontakt informacije:

Miro Kisin
065/627-702
mkisin@teol.net

Marko Capin
066/813-911 (English language)
markocapin@yahoo.com

Facebook stranice
Sirana Kisin Trebinje
Selo u Srcu Trebinje

Udruženje “Selo u Srcu” Trebinje
Association “Village in Heart” Trebinje
E-mail: uppselousrcu@gmail.com
Tel: +387 65 627 702 ; +387 66 813 911

Tuli, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putokaz