Background Image

Saborni hram Svetog Preobraženja

Saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
Opis

Saborni hram Svetog Preobraženja (kraj XIX vijeka) Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg građena je od 1888. do 1908. godine. Nalazi se u centru grada. Ikonostas u crkvi Sv. Preobraženja radio je poznati crnogorski umjetnik Marko Gregović, a pomagao mu je Atanasije Popović. Pored crkve izgrađen je eparhijski dom sa bibliotekom. U sastavu hrama djeluje hor Svetog Vasilija Ostroškog.

Saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg, Trebinje, Bosnia and Herzegovina

Putokaz