Background Image

Sultan Ahmedova (Careva) džamija

Sultan Ahmedova džamija, Trebinje
Opis

Sultan Ahmedova (Careva) ili stara (Atik) džamija nalazi se u Starom gradu „Kastel“, nedaleko od desne obale rijeke Trebišnjice. Građena je od tesanog kamena i pokrivena četverostrešnjim krovom pod pločom. Uz desni zid prigrađena joj je kamena munara oktogonalnog oblika visoka oko 12 metara. Podigao ju je Osman-paša Resulbegović na ime sultana Ahmeda III 1719. godine. Gradili su je dubrovački majstori. U njezinoj gradnji ima elemenata mediteranske arhitekture. Za vrijeme posljednjeg rata džamija je srušena. Kamen temeljac za obnavljanje postavljen je 2011. godine, a svečano je otvorena u avgustu 2014. godine. Tokom obnove pronađen je prag prvobitne džamije koji se danas čuva u staklu unutar nje. Kraj džamije se nalazi mezarje sa tri nišana.

Sultan Ahmedova džamija, Trebinje

Putokaz