Background Image
Vuka Karadžića 25, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

UBLA-TOURS
Adresa: Ul. Vuka Karadžića 25
89000 Trebinje, Republika Srpska, BiH
Elektronska pošta: info@ublatours.com
Telefon: +387 59 273 333, +387 59 260 430
Faks: +387 59 273 330
Informacije: Prodaja i rezervacija autobuskih karata:
Tel: +387 59 274 300

Vuka Karadžića 25, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putokaz