Background Image
Vojvode Stepe Stepanovića 18, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
TEL: 059/223-886

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje
Kontakt osoba: Miodrag Batinić
Adresa: Stepe Stepanovića 18
Poštanski broj: 89101
Grad: Trebinje
Identifikacioni broj: 401865220005
GSM: 059/223-886
Faks: 059/223-886
E-mail: tvjtrebinje@gmail.com
Broj Vatrogasaca za prijavu: 193

Vojvode Stepe Stepanovića 18, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putokaz