Background Image

Selo Mrkonjići Popovo polje

Rodno mjesto Vasilija Ostroškog sveca koji je kod Srba najpominjaniji svetac poslije Svetog Save.

Želite li napuniti baterije, posjetiti netaknutu prirodu, prošetati, zaboraviti na televiziju, dnevne vijesti, dobiti injekciju psihičkog smiraja i pravo se odmoriti, a možda i sam ubrati ili kupiti čaj od ljekovitih i nezagadjenih trava zlatne paprati, pelina, zova,… na pravom ste mjestu.

Nedavno je u selu podignuta crkva koja danas dominira kao centralna gradjevina. Izgradjena na ili uz mjesto gdje je nekada bila rodna kuća Vasilija Ostroškog jer se ne vide tačno njeni ostaci.

Uz crkvu, nalazi se i drvo košćele impozantnih dimenzija privlači pažnju i naučnika i turista koji dolaze ovamo. Iznutra je potpuno šuplja a otežale grane ojačane su i vezane za stablo čeličnim užadima.

Promjer šupljine na njoj je cca 130 cm i star 140 godina, a prema predanju samo drvo staro je skoro 500 godina i kao takvo jedno od najvećih u svijetu od te vrste i predmet je istraživanja naučnika.

Gledajući najmanje sa tri strane, ovo drvo je u obliku krsta. Oduvijek, stari žitelji su branili djeci penjanje na ovo drvo smatrajući ga svetim, a čak kad se malo duže zagleda, liči na neku staru baku koja raširenih ruku čeka nekog svog nasljednika… nakon toliko vremena, dočekala je u svom zagrljaju da se izgradi hram božiji.

Ovaj dio Popovog polja nekad je bio oran i sijan brojnim žitaricama. Postojali su stoga i brojni mlinovi na Trebišnjici ali specifični i drugačiji od uobičajenih. Kao još jedan raritet u selu, može se obići Jedan takav vodenični mlin zaštićen polukružnim visokim kamenim zidom a smješten nekoliko metara ispod normalnog nivoa rijeke Trebišnjice–najveće ponornice u Europi i zasigurno ga vrijedi vidjeti. Bio je u funkciji do izgradnje hidroelektrane Grančarevo 1965. godine.

Mrkonjići imaju devet stanovnika ali mnogo više vjernika ili turista prolaznika svrati u njega upravo zbog činjenice da je to rodno mjesto Vasilija Ostroškog. Vjerujemo da vrijedi pogledati.