Background Image

Srednjovjekovna baština otoka Šipana

Od nekadašnjih 34 predromaničkih i romaničkih starohrvatskih crkvica na Šipanu, u svom izvornom obliku sačuvano ih je svega nekoliko: Sv. Petar, Sv. Ivan u Šilovom selu, Sv. Mihajlo u Pakljeni, crkvica male Gospe, te Sv. Mihovil “nad morem”. Nedavnim restauratorskim radovima crkvicama Sv. Petar i Sv. Ivan vraćen je prvobitni izgled. Danas se njeguju kao svetište, te su otvorene za posjetitelje (na zahtjev).

Starohrvatske crkvice iz ovih razdoblja građene su jednostavno, od neoklesanog grubog kamena nepravilnih oblika, vezanog žbukom od krupnijeg pijeska i kreča, jednobrodne, pravokutnog oblika, bačvastog svoda sa kupolom u sredini, krova prekrivenog kamenim pločama te portala često ukrašenog pleternom ornamentikom. Vanjski su zidovi pojačani kontraforima(statička ali i ukrasna namjena) i lezenama, a cijela crkva je premazana bijelim krečom čime se dobiva jedinstven izgled. Unutrašnjost je često oslikana freskama(Sv. Ivan, Sv. Mihajlo).

Ovakve crkve u literaturi poznate kao crkve tzv. južnodalmatinskog jednobrodnog kupolnog tipa zauzimaju važno mjesto u bogatom korpusu srednjovjekovne graditeljske baštine, te po broju sačuvanih građevina predstavljaju najizrazitiji arhitektonski tip u graditeljstvu južne Dalmacije, i to upravo na dubrovačkom području, a riječ je od 16 spomenika(od čega 12 na elafitskom otočju).

Kontakt: Župni Dvor, Tel: 00385 (0)20 758 260