Background Image

Šta je difuzni hotel

Difuzni ili raspršeni hotel (eng: scattered hotel), pojednostavljeno rečeno, predstavlja skup objekata različitih vlasnika koji pružaju usluge smeštaja, najčešće u ruralnim sredinama. U odnosu na standardni hotel, budući da su gosti u mogućnosti boraviti u zasebnim smještajnim jedinicama (sobama, apartmanima ili kućama, koje su raspršene na širem području), gostima se omogućava mnogo bolje i lakše upoznavanje lokalne kulture i običaja.

Svaka smještajna jedinica može biti drugačije uređena čime se razlikuje od ostalih. Zajedničko za sve smještajne jedinice je prostor recepcije hotela gdje se s jednog mjesta upravlja sa svim smještajnim jedinicama. Upravljačku strukturu raspršenog hotela u pravilu organizira lokalna samouprava kroz posebnu organizaciju koja okuplja vlasnike smještajnih jedinica kao raspršeni hotel.

Sam izraz difuzni ili raspršeni hotel nastao je u Italiji početkom 80-tih godina u pokrajini Friuli, nakon potresa u fazi obnove i rekonstrukcije, kao ideja nove turističke ponude, a potom 1989. godine u projektu općine San Leo u Montefeltu. Cilj kreiranja ponude na takav način je bio pojačati aspekt gostoljubivosti u sklopu turističke ponude, promovirati kratke boravke, upoznati kulturološki koncept i ponuditi gostu bolju mogućnost upoznavanja kulture kraja koji posjećuje.

Iako nema klasični hotelski ambijent i uslugu, bez sumnje raspršeni hotel privatnim vlasnicima doprinosi podizanju kvalitete usluge, a povezivanjem na takav način, oni se zajednički organiziraju u prodaji, bookingu i prihvatu gostiju te postaju konkurentniji uz manji trošak promocije.

Danas u Italiji kao kolijevci difuznih hotela (albergo disperso) posluje oko 60-tak istih, a u novoj Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, modelu difuznog hotela dat je prioritet u razvoju privatnog smještaja.

Osnovna ideja ovakvog oblika integracije smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta je stavljanje u funkciju postojećih građevina unutar ruralnog područja kojima se daje nova vrijednost kroz turističke usluge te povezivanje postojeće ponude privatnog smještaja. Iako kuće koje ovakvi hoteli koriste kao smještajne jedinice najprije zahtijevaju rekonstrukciju, pružaju jedinstven doživljaj kojeg klasični hotel ne može. Difuzni hotel praktično promovira cijelo mjesto u kome se nalazi, te podstiče i lokalno stanovništvo da uključujući se u turizam, nudeći hotelu na primjer, svoje proizvode: voće, povrće, mliječne proizvode, suvenire, svoju budućnost potraže ostankom na selu.