Background Image

Tri Via Dinarica staze

Jedinstvena planinarska ruta povezuje šest država, među kojima je i Bosna i Hercegovina, od Južnih Alpa do sjeverne Albanije. Via Dinarica namjerava da otkrije prirodne ljepote Dinarida duž projektovanih staza. Via Dinarica ima tri vrste staza i to: Bijela linija prati najviše vrhove visokih Dinarida, Plava linija označava dio planina uz Jadransku obalu, a Zelena linija vodi nižim planinama koje se utapaju u Panonsku nizinu.

Plava staza je projektovana od Jadranskog mora (Neum) Donjim kraškim poljem (Popovo polje) i dijelom Srednjeg kraškog polja (Ljubinjsko) prema Hutovskom gradu (Hadžibegov grad) i planinom Orjen, pa ponovno do Jadrana (Elafiti) pored Dubrovnika.