Background Image

Biciklistička staza

Zavala – Ivanica

Na samom početku staze, od Zavale kreće vrlo jak uspon do sela Belenići onosno Kijev Do. Nakon spuštanja te ponovog uspona, nastavlja se makadamskim putem najvećim dijelom dobrim za vožnju.

Obzirom da na ovoj dionici postoji veliki broj sela, za koje se sa glavnog puta odvajaju puteljci, kako se ne bi zalutalo ili pogrešno skrenulo, bitno je paziti na praćenje narandžastim sprejom obojenih oznaka sa strelicama na asvaltu ili stijeni, koje osim usmjeravajućih tabli pokazuju pravi smjer i pravac staze. Ne smije se dozvoliti da vas prevari mogući izgled puta, jer na dosta mjesta staza nastavlja putem koji izgleda mnogo slabiji tj sporednije u odnosu na drugu mogućnost na raskršću.

Staza inače kreće u okružju ekstremnog hercegovačkog krasa. Selo Golubinac kroz koje se prolazi je upravo školski primjer izgleda ovog podneblja. Staza se može voziti i ljeti, naravno najbolje je uraniti, a zimi skoro 99% dana staza je bez snijega. Naravno, Hercegovina je vezana i za pojam bure i juga, tako da će ti vjetrovi i ovdje, ukoliko pušu u terminu posjete, u ovisnosti od jačine i smijera u mnogome utjecati na potrebnu energiju za okretanje pedala.

U nastavku na stazi je dosta jakih nizbrdica i još jačih uzbrdica tako da se može reći da je staza dosta zahtjevna.

Nakon sela Vlake, Đurđevići Vukovići dolazi raskršće gdje se lijevo odvaja put za Hum i Trebinje, a desno za Ivanicu i tu se ustvari ulazi u staru štreku koja je asvaltirana i to zahvaljujući drugom projektu također finansiranom od EU “Bicikliranjem kroz povijest – revitalizacija stare uskotračne pruge ĆIRO”, istim putem nakon par kilometara dolazi se na Uskoplje i nakon toga na Ivanicu.

Brošura (PDF)